Email Doanh Nghiệp

Email Doanh Nghiệp

Email

Mail SE1

Email 5

Dung lượng 10GB

Web mail/POP3/SMTP

Imap

Anti Spam, Anti Virus

Bảng quản lý email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

giá chỉ từ

100,000 đ/tháng

Thêm vào Giỏ Hàng

Email

Mail SE2

Email 10

Dung lượng 20GB

Web mail/POP3/SMTP

Imap

Anti Spam, Anti Virus

Bảng quản lý email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

giá chỉ từ

200,000 đ/tháng

Thêm vào Giỏ Hàng

Email

Mail SE3

Email 25

Dung lượng 50GB

Web mail/POP3/SMTP

Imap

Anti Spam, Anti Virus

Bảng quản lý email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

giá chỉ từ

300,000 đ/tháng

Thêm vào Giỏ Hàng

Email

Mail SE4

Email 50

Dung lượng 100GB

Web mail/POP3/SMTP

Imap

Anti Spam, Anti Virus

Bảng quản lý email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

giá chỉ từ

500,000 đ/tháng

Thêm vào Giỏ Hàng

Email

Mail SE5

Email 100

Dung lượng 200GB

Web mail/POP3/SMTP

Imap

Anti Spam, Anti Virus

Bảng quản lý email

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

giá chỉ từ

800,000 đ/tháng

Thêm vào Giỏ Hàng
Kiểm tra URL độc hại
Kiểm tra URL độc hại

Email có chứa URL sẽ bị mã hoá thành hình ảnh nếu phát hiện các hành vi độc hại.

Kiểm tra thông tin email
Kiểm tra thông tin email

Máy học sẽ tự động quét tiêu đề, nội dung, ... của email để ghi nhận lại hành vi người gửi.

Phát hiện email giả mạo
Phát hiện email giả mạo

Bằng cách đọc email gốc và sử dụng máy học để phân tích các hành vi giả mạo người gửi.

Tư vấn Thiết kế website 24/24

Tư vấn Thiết kế website 24/24

0968.581.751
Tư vấn Thiết kế website

Tư vấn Thiết kế website

0988.12.4411
Gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu

[email protected]